BUSINESS OPPORTUNITIES

By Scenario & Strategy

VOORWATWORKSHOPS

Personas & Drivers


Doel:
Personas zijn een waardevolle tool voor het toetsen van ideeën en concepten binnen de marketing en productontwikkeling van het merk. Het doel van de workshop is het helder krijgen van de doelgroep voor een product of brand, en deze te vertalen naar fictieve gebruikers die hiervoor representatief zijn.

Invulling:
Tijdens de workshop wordt samen met de klant:
  • aan de hand van een standaardset personas de potentiële doelgroepen bediscussieerd
  • met behulp van Customer Activity Cycles de belangrijkste consumentendrivers vastgesteld
  • specifieke personas voor het merk of product gedefinieerd die representatief zijn voor de beoogde doelgroep(en)

Dit doen we met behulp van de door VanBerlo en B/Twentynine ontwikkelde personatool en het invullen van Customer Activity Cycles.

Duur:
Traject (voorbereiding & uitwerking) incl. 0,5 dag workshop.

Resultaat:
Het resultaat van de workshop is de definitie en visualisatie van een of meerdere personas die representatief zijn voor de beoogde doelgroep. Deze personas zijn een belangrijke referentie voor volgende stappen in het ontwerptraject, zoals het ontwikkelen van een brand identity en communicatieconcept, of nieuwe productontwikkeling. De workshop kan zeer goed gecombineerd worden met de Dresscode & Brand Personality workshop.

Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.