BUSINESS OPPORTUNITIES

By Scenario & Strategy

VOORWATWORKSHOPS

Design DNA®


Doel:
De workshop Design DNA® wordt ingezet om de strategische designrichting voor een nieuw product of productfamilie te bepalen.

Invulling:
Tijdens de workshop wordt samen met u:
  • een mapping gemaakt van de concurrentieomgeving van het product
  • de gewenste positionering van het product t.o.v. de concurrentie bepaald
  • de gewenste look and feel voor het product geformuleerd
  • de gewenste look and feel gevisualiseerd met inspiratievolle beelden
Dit doen we met behulp van de mapping tool, ontwikkeld door De Bock en Dekker, en de Design DNA® tool, ontwikkeld door VanBerlo.

Duur:
Traject (voorbereiding & uitwerking) incl. 1 dag workshop

Resultaat:
Het resultaat van de workshop is een visualisering van de gewenste positionering en designrichting voor het nieuw te ontwikkelen product of de productfamilie. Deze visualisering vormt een leidraad voor de volgende stappen die genomen kunnen worden, zoals het ontwikkelen van een conceptontwerp voor het product, of het ontwikkelen van richtinggevende design guidelines voor het productportfolio.Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.