BUSINESS OPPORTUNITIES

By Concepts

VOORWATWORKSHOPS

Consumer Co-creation

 

Doel:
De workshop Consumer Co-creation heeft tot doel het genereren van nieuwe concepten voor uw merk of product, in samenspraak met uw doelgroep.

 

Duur:
Traject incl. 2 dagen workshop

 

Invulling:
In dit workshoptraject worden een of meerdere nieuwe innovatieve productconcepten ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de consument. Via deze co-creatie methode worden de wensen en behoeften van uw doelgroep vertaald naar inspirerende input in het ontwerpproces, waardoor relevante oplossingen ontstaan. Consumententesten worden al in een vroeg stadium gebruikt om de gegenereerde concepten te verbeteren (en niet om deze af te branden).

  • In een eerste workshopsessie worden met input van een geselecteerde groep consumenten op een gedefinieerd thema of productgebied nieuwe ideeën gegenereerd.
  • De meest kansrijke ideeën uit de workshopsessie worden presentabel uitgewerkt en opnieuw voorgelegd aan de consumenten.
  • Met deze input worden een of meer conceptrichtingen gedefinieerd en verder ontwikkeld tot een gedetailleerd productconcept.
  • De uitgewerkte concepten worden opnieuw aan de consumenten voorgelegd, om te zorgen dat het concept daadwerkelijk succesvol inspeelt op de actuele behoeften van de doelgroep.

Voor de idee- en concepttesting, en in sommige gevallen voor de co-creatie workshops, wordt samengewerkt met een gerenommeerd extern marktonderzoeksbureau, om de objectiviteit en professionaliteit van de resultaten te waarborgen.

 

Resultaat:
Het resultaat van dit workshoptraject is een vernieuwend productconcept dat aanwijsbare potentie heeft bij uw doelgroep. Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.