BUSINESS OPPORTUNITIES

By Concepts

VOORWATWORKSHOPS

Roadmap Duurzaamheid

Doel:
Het doel van deze workshop is het inventariseren en analyseren van de huidige status van uw bedrijf op het gebied van productinnovatie en het inzichtelijk krijgen waar potentiële kansen liggen.

Invulling:
Tijdens deze workshop wordt de basis gelegd voor duurzame productontwikkeling gebaseerd op de Cradle to Cradle filosofie.
  • Samen beoordelen we eerst uw huidig product op aspecten van duurzaamheid.
  • Daarna wordt in een creatieve sessie elke relevante stap in de levenscyclus doorlopen: van grondstof, via eindgebruiker tot afdanking. Hierbij worden ideeën en acties gegenereerd die leiden tot een duurzaam product.
  • De gegenereerde ideeën en acties worden beoordeeld, waarna de geselecteerde ideeën en acties worden geplaatst op de roadmap.
  • De eerste stap op de roadmap omvat de ideeën en acties die haalbaar zijn op korte termijn zonder al te hoge investeringen: de zogenaamde focus points.

Duur:
Traject (voorbereiding & uitwerking) incl. 1 dag workshop

Resultaat:
Het resultaat van de workshop is een ingevulde roadmap voor duurzame productontwikkeling.
  • De roadmap wordt tijdens de workshop ingevuld met acties en ideeën voor duurzame productontwikkeling.
  • Een shortlist van focus points definieert de te nemen acties op korte termijn.
De bevindingen tijdens de workshop worden gedocumenteerd in een rapport dat u wordt toegezonden.


Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.