BUSINESS OPPORTUNITIES

By Concepts

VOORWATWORKSHOPS

FMEA Check


Doel:
Een check van uw product om potentiële fouten te signaleren en te elimineren.

Invulling:
FMEA (Failure Mode & Effects Analysis) is een gestructureerde en systematische analysemethode om samen met u:
  • potentiële fouten (en hun effecten) van een product of proces te herkennen
  • de nodige acties te definiëren om deze fouten te elimineren, hun effecten te verminderen en de oorzaken te voorkomen of te detecteren
  • het ontwerpproces te documenteren

Duur:
Traject (voorbereiding & uitwerking) incl. 2 dagen workshop   Resultaat:
Onder begeleiding van een multidisciplinair team worden de kansen, de ontdekkingen en de gevolgen van mogelijk falen ingeschat. Het resultaat van de workshop is een verzameling acties die tot doel hebben:
  • de faalwijze te elimineren of
  • de kans van optreden ervan te reduceren of
  • het vergroten van de kans op detectie


Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.