BUSINESS OPPORTUNITIES

Making business from ideas

Het doel van de Trend Lecture is zoveel mogelijk te inspireren, te prikkelen en de 'scope' te verbreden. Door middel van het geven van inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van productontwikkeling en –design ontstaan ideeën en worden kansen zichtbaar. De laatste ontwikkelingen en trends op productniveau worden in kaart gebracht en vertaald naar de specifieke vraag, merk of branche van u als opdrachtgever. Leren kijken naar de wereld als een trend researcher en deze waarneming vertalen naar kansen en ideeën voor uw eigen business. Het regisseren van de ontwikkeling van commerciële productranges is een vak apart. Wat komt er kijken bij een productrange? Met de Scenario Ideation workshop wordt, specifiek op uw markt en uw bedrijf gericht, een scenario-ontwikkeling gedaan om nieuwe business opportunities voor uw merk inzichtelijk te maken. Ieder bedrijf heeft een verhaal, een historie, hoogte- en dieptepunten. Wat is het verhaal achter dat van u? In deze workshop maken we inzichtelijk wat uw corporate story is en hoe we deze kunnen gebruiken in de communicatie over uw bedrijf. Het doel van de workshop is het helder krijgen wat 'echte' mensen drijft, wat de relevantie van een product, dienst of merk is voor deze mensen en welke rol het speelt in hun dagelijks leven. Strategische positioneringstool om de belangrijkste uitgangspunten voor uw merk helder te krijgen en hiermee een basis te creëren voor iedere verdere ontwikkeling van dit merk. De workshop Design DNA® wordt ingezet om de strategische designrichting voor een nieuw product of productfamilie te bepalen. De Naming Workshop bestaat uit een aantal korte sessies om tot een krachtige, relevante naam te komen voor een merk, product of service. De workshop Consumer Co-creation heeft tot doel het genereren van nieuwe concepten voor uw merk of product, in samenspraak met uw doelgroep. De workshop Concept Ideation heeft tot doel om op ideeën te komen voor nieuwe producten of diensten. Deze workshop vormt de eerste stap naar een duurzaam product als tastbaar element van uw duurzame visie. Tijdens de workshop wordt een roadmap ingevuld. Een shortlist met focus points geeft op korte termijn de te nemen acties aan. Onder begeleiding van een multidisciplinair team worden de kansen, de ontdekkingen en de gevolgen van mogelijk falen ingeschat.